EU

 • nosilac projekta
  Projekat: „Lokalna podrška samostalnom životu osoba sa invaliditetom u opštini Plandište“
 • nosilac projekta
  Projekat: „Praćenje izvršenja minimalnih standarda u izvršavanju nove socijalne usluge na osnovu zajednice (lična pomoć i lično preduzeće) i njegova uticaja kroz kolektaciju podataka / informacije, postojanosti postojećih postojačih prostora, postoji promočenost istraživanja, postojanosti promočenja na prometnu promenu invalidnosti kroz uvod nove usluge na osnovu zajednice u opštini Irig“
 • partner na projektu
  Projekat: „Razvoj inovativnih lokalnih socijalnih usluga za lica iz osetljivih grupa u Kikindi – Rehabilitacioni centar za senzornu integraciju“
 • partner na projektu
  Projekat: „Program obuke kao odgovor na potrebe tržišta rada u okviru projekta „Povećanje efikasnosti politika zapošljavanja prema ugroženim grupama“ – LOT 5 – ZDRAVSTVENA, SOCIJALNA ZAŠTITA LIČNE USLUGE“

GIZ

 • nosilac projekta
  Projekat: „Briga o starima – obuka i zapošljavanje – Knjaževac, Bor, Vranje i Leskovac“

OSCE

 • nosilac projekta
  Projekat: „Unapređenje zapošljavanja Roma kroz radnu praksu – Knjaževac“

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

 • nosilac projekta
  Projekat: „Škola računara za učenike osnovnih škola“

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 • nosilac projekta
  Projekat: „Podrška proširenju usluge personalne asistencije i ličnog pratioca deteta u opštini Irig“
 • nosilac projekta
  Projekat: „Savetodavnim radom protiv diskriminacije“