PROJEKAT PODRŠKE U REINTEGRACIJI I EKONOMSKOM JAČANJU POVRATNIKA I POTENCIJALNIH MIGRANATA

  • Kao deo šireg programa nemačke razvojne saradnje „Povratak u nove šanse“, Globalni program „Migracije za razvoj“, koji realizuje GIZ, između ostalog pruža podršku u unapređenju kvalifikacija i zapošljavanju povratnika i potencijalnih migranata. Program obuke za zanimanje geronto negovateljica / negovatelja u periodu februar – oktobar godine, realizovala je organizacija NVO „Centar za razvoj i saradnju“ iz Beograda u 4 opštine  u Srbiji.
  • Cilj programa je bila podrška reintegraciji i ekonomskom osnaživanju povratnika kroz olakšano zapošljavanje i samo-zapošljavanje u oblasti nege starih lica u privatnom sektoru za socijalnu brigu starih kroz domski smeštaj, ali i podrška lokalnom stanovništvu radi lakšeg uključivanja u domaće tržište rada.
  • Programom je obuhvaćeno 100 polaznika u sledećim opštinama / gradovima – Bor, Knjaževac, Vranje i Leskovac, koji su kroz edukaciju stekli stručne kompetencije za navedena zanimanja.
  • Program je obuhvatao realizaciju teoretskog i praktičnog dela obuke, u skladu sa odabranim zanimanjem. Edukacija, u trajanju od 3 meseca, realizovana je u lokalnim ustanovama za brigu o starim licima, koji su bili partneri na projektu. Time je obezbeđeno intenzivno sticanje znanja i veština, polaznika kursa u stvarnom poslovnom okruženju.
  • Nakon uspešno završenog teoretskog i praktičnog dela obuke, 50 najboljih je radno angažovano u lokalnim Domovima za stara lica.
  • Iako program traje do oktobra 2020 godine, organizacija će i u nakon toga pružati stručnu i administrativnu podršku svim polaznicima obuke, i time dodatno doprineti njihovoj trajnoj integraciji u lokalne društvene zajednice. Poseban akcenat će svakako biti usmeren i na podršku razvoju i održivosti ovih mikro-biznisa, naročito u kontekstu aktuelne situacije izazvane korona pandemijom i mogućih izazova sa kojima se suočava privatni sektor i ekonomija uopšte.