PROJEKTI SA CILJEM RAZVOJA SOCIJALNIH USLUGA ZA DECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

  • Projekat „Razvoj inovativnih lokalnih socijalnih usluga za lica iz osetljivih grupa u Kikindi – Rehabilitacioni centar za senzornu integraciju“ je deo programa „Razvoj efikasnih lokalnih usluga u oblasti edukacije i socijalne zaštite na lokalnom nivou“, koji finansira EU, i kojim je podržano uspostavljanje usluga u zajednici iz oblasti obrazovanja i socijalne zaštite u Republici Srbiji .
  • Projekat se sprovodi u partnerstvu organizacije „Panonska inicijativa“ iz Kikinde i partnera (traje 12 meseci), i obuhvata uspostavljanje i rad „Rehabilitacionog centra za senzornu integraciju“.
  • Projekat je uspostavio „Rehabilitacioni centar za senzornu integraciju“ u kome se pruža inovativna socijalna usluga senzorne terapije. Kroz projekat je obezbeđeno opremanje 3 visoko specijalizovane sobe – „bele“, „senzorne“ i „slane“. Adekvatno korišćenje navedenih „soba“, deluje terapijski pozitivno na decu sa smetnjama u razvoju, razvijajući njihove postojeće psiho-fizičke kapacitete.
  • Senzorna soba je visoko specijalizovana, izolovana i interaktivna prostorija sa opremom za stimulaciju grupa čula ili određenih čula u cilju senzorne rehabilitacije i integracije.
  • Bela soba je namenjena za relaksaciju, a predstavlja podršku deci i mladima da dostignu stanje smirene budnosti.
  • Slana soba je namenjena halo-terapiji, koja pozitivno utiče na jačanje imunog sistema i opšteg zdravstvenog stanja korisnika
  • U okviru Rehabilitacionog centra u tri visoko specijalizovane sobe, individualno ili u malim grupama realizuju se stručne, ali i zabavne aktivnosti za senzornu stimulaciju, relaksaciju i poboljšanje psihofizičkog stanja i imunološkog sistema dece i mladih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.